Kullanım Alanları

Güneş statik bürosu, normal demire göre hazırlan­mış projelerinizi, ücretsiz olarak çelik hasır'a tahvil edip sizlere sunacaktır. Ayrıca konu ile ilgili her türlü problemlerinizde sizlere yardımcı olacaktır.

Projelendirme:

Betonarme yapı elemanlarında çelik hasır kullanır­ken alışılagelmiş hesap esaslarında herhangi bir de­ğişiklik gerekmez. Bulunan momentlerden beton kalitesi ve çelik hasır emniyet gerilmesine göre teçhi­zat kesitleri tayin edilir.

Bu teçhizat kesitlerini karşılayan hasır cinsleri de Kesit tablosundan tespit edilir. Daha sonra kalıp planı çizimine geçilir. Pozitif momentlerin gerektirdiği teç­hizat (Alta konacak olan) için bir plan, negatif momentlerin gerektirdiği teçhizat (Üste konacak olan) için ayrı bir plan çizilir.

Daha evvel çubuk çapları ve aralıkları hesapla bulunmuş olan hasırların kalıplarına yerleştirilmesi, yani hasır boylarının tayini, mesnetlere ve birbirlerine bindirilmeleri, hasır numaralarının konulması işlemleri aşağıdaki şartlara uygun olarak yapılır: (Kesit Tablosunda) çift çubuklar, çubuk çapının yanındaki "d" harfi ile belirlenmiştir.

 

Karşılaştırmalı Çekme Diagramı

Basit kenar mesnetlerinde çubuklar mesnet genişliğinin ortasını geçmelidir. Aynı zamanda son enine çubukta mesnet ortasının ötesinde kalmalıdır. (Sekil-1) Ara mesnetlerde çubuklar en az 10 cm ol­mak şartı ile mesnet ortasına kadar uzatılmalıdır. (Şekil-2)

Şekil 1 Serbest kenar mesnedi ankrajı                 Şekil 2  Ara mesnet ankrajıMütemadi plakların ankastre kabul edilen yan mesnetlerinde ve konsol mesnetlerinde üst teçhizat olarak kullanılan hasır en az 2,5 göz aralığı mesnede girmiş olmalıdır. Eğer hasırın ucu mesnet içinde 90° bükülmüş ise ankraj boyu 1,5 göz aralığına iner. (Şekil-3)

                                 Şekil 3 Konsol Ankrajı